E-Market 電氣集結會員招募計劃

電氣集結召集所有留意電子電器產品嘅"你哋", 登記成為我哋E-Market電氣集結會員!

成功登記成為會員後,立即會有迎新E-dollar送俾你,可以即刻使用
我哋會定期推出新品,會員可以優先預訂,更會有會員專屬購買產品優惠!
購買指定金額更可以成為VIP會員!享有VIP折扣優惠!
依家成功登記成為E Market 電氣集結會員,更有機會免費獲得 E Market 褔袋壹
個 (產品價值超過 $300),即刻黎登記啦!記得分享俾多D朋友一齊黎做會員呀!
*贈品及顏色隨機發放,名額100名。
** E-Market 電氣集結將於會員招募計劃3-5工作天內,發出換領電郵予最先100位成功登記之會員,到時按指示到指定地點換領。
*** 如有任何爭議, E-Market 電氣集結將保留最終決定之權力
E-marketVip會員買電器電氣集結

發表評論

所有評論在發布前都經過審核