Spotify Premium 3個月試用優惠

2021.07.01 - 2022.04.30

Spotify Premium
3個月試用優惠
(訂用月費:港幣$58)
YouTube Premium 2個月試用優惠
2021.03.06 - 2022.03.05
YouTube Premium
2個月試用優惠
(建議零售價港幣$136)
Galaxy Watch4 系列港幣$300折扣優惠
2022.02.01 - 2022.03.31
Galaxy Watch4 系列
港幣$300折扣優惠
Galaxy Buds2 無線降噪耳機港幣$300折扣優惠*
2021.11.01 - 2022.03.31
Galaxy Buds2
無線降噪耳機
港幣$300折扣優惠

訂閱我們

立即訂閱我們並獲取最新人氣資訊