E-Market 電氣集結 - 電子消費券攻略 支援六大支付平台 仲額外送$50俾你!

8月7日就喺第一期電子消費券發放嘅日子﹐唔知道大家揀左用邊一個支付平台收取政府所派發嘅消費券呢? 今期新增左Payme以及BOC Pay, 大家有無轉會呀? 除左Payme, BOC Pay之外, 其他支付平台包括原有嘅:支付寶香港﹑Tap&Go「拍住賞」﹑WeChat Pay HK﹑八達通。無論你用邊一種支付平台, 之後都可以喺我哋E-Market 電氣集結使用!我哋仲會額外送多$50俾大家!

支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK發放日期

發放日期
第一期消費券 (2,000元)
2022年8月7日
(使用期至2023年2月28日)
第二期消費券 (3,000元)
2022年10月1日
(使用期至2023年2月28日)

 

八達通發放日期

發放日期
第一期消費券 (2,000元)
2022年8月7日
第二期消費券 (2,000元)
2022年10月1日
第三期消費券 (1,000元)
最早發放日期為2022年12月16日(如於2022年8月7日至2022年11月30日的「合資格消費」累積總額不少於4,000元)
最遲發放日期為2023年4月16日(如於2022年8月7日至2023年3月31日的「合資格消費」累積總額不少於4,000元)

 

 *以上消費券發放日期資料取自政府消費券計劃網站

 

 

2022年電子消費券AlipayBocpayPaymeTap & goWechat pay八達通六大支付平台網上購買家庭電器網上購買電器買電器