Samsung 三星 Galaxy Z Flip4

Samsung 三星

容量: 256GB | 8GB
顏色: Bora 紫
價錢:
銷售價格$8,298
庫存:
有現貨

Samsung 三星 Galaxy Z Flip4 優惠

產品介紹

保養條款

香港原裝行貨;廠方或代理方提供香港本地維修及保養, 維修及保養期以品牌為產品所訂立為準。

You may also like

最近遊覽